qaz
Орта білім мазмұны институты
Орта білім мазмұны институты
«Мектепалды даярлық және бастауыш білім беру» зертханасы
«Дидактика» зертханасы
«Жаратылыстану-математика бағыты пәндері мен STEM технологиясы» зертханасы
«Қоғамдық-гуманитарлық бағыты пәндері» зертханасы
«Тілдерді оқытудың мазмұны мен әдістері» зертханасы
«Ауыл мектептерін және шағын жинақты мектептерді дамыту» зертханасы