qaz
Орта білім мазмұны институты
Көптілді білім беру зертханасы
Қоғамдық-гуманитарлық ғылымдар зертханасы
«Жаратылыстану-математика бағыты пәндері мен STEM технологиясы» зертханасы
«Дидактика» зертханасы
«Мектепалды даярлық және бастауыш білім беру» зертханасы
Білім беру мазмұнын әзірлеу зертханасы
Жалпы даму пәндері зертханасы
Қазақ филологиясы зертханасы