qaz
«Мектепалды даярлық және бастауыш білім беру» зертханасы

«Мектепалды даярлық және бастауыш білім беру» зертханасының мақсаты: мектепалды даярлық пен бастауыш білім мазмұнын, оқыту әдістемелерін, заманауи білім беру технологияларын қолдануды ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету.

«Мектепалды даярлық және бастауыш білім беру» зертханасының міндеттері:

1) отандық және әлемдік тәжірибелерді зерделеу;

2) сабақтастықты қамтамасыз етуді ғылыми-әдіснамалық негіздеу үшін ғылыми қолданбалы зерттеулер жүргізу;

3) стандарт, үлгілік оқу жоспары, оқу бағдарламаларын әзірлеу жұмыстарын ұйымдастыру және үйлестіру;

4) білім беру сапасына мониторинг жүргізу.

«Мектепалды даярлық және бастауыш білім беру» зертханасы қызметінің бағыттары:

1) ұйымдастырушылық-әдістемелік;

2) ғылыми-әдістемелік;

3) оқу-әдістемелік;

4) ақпараттық талдау және диагностикалық сына мониторинг жүргізу.