qaz
Оқу-әдістемелік ұсынымдар
«Орта білім беру ұйымдарын дамытудағы стратегиялық менеджмент»
31.10.2022
Балалар үйі және девиантты мінез-құлықты балалар мен жасөспірімдер интернатының түлектеріне интернаттан кейінгі әлеуметтік бейімделу мен психологиялық қолдау
30.09.2022
Балалардың каникул кезеңінде, оның ішінде онлайн форматта оқудан бос уақыттарын ұйымдастыру жөніндегі іс-шаралар кешені
30.09.2022
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ ОКАЗАНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ОБУЧАЮЩИМСЯ В ОРГАНИЗАЦИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ
30.09.2022
Деятельность организаций образования по повышению правовой грамотности педагогов и обучающихся
30.09.2022
«Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Балалар өкілдіктерінің «Қоғамдық қозғалысты құру және дамыту жөніндегі қызметті ұйымдастыру»
30.09.2022
Лучшие практики (программы) по формированию устойчивого психоэмоционального и всестороннего развития детей
30.09.2022
Мигрaнт бaлaлaрдың, бocқын бaлaлaрдың, қaндac бaлaлaрдың құқықтaрын қaмтaмacыз ету жөніндегі жұмыcты ұйымдacтыру
30.09.2022