qaz
Оқу-әдістемелік ұсынымдар
Проблемные аспекты защиты прав детей в Республике Казахстан. Алгоритм межведомственного взаимодействия государственных органов по вопросам обеспечения прав детей с момента рождения до совершеннолетия
30.09.2022
«Раннее выявление и оказание комплексной поддержки семьям с детьми, попавшим в трудную жизненную ситуацию»
30.09.2022
Сайт организации образования: охрана прав детей и защита их интересов
30.09.2022
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫҢ ФУНКЦИОНАЛДЫҚ САУАТТЫЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ БОЙЫНША ОҚУ ТАПСЫРМАЛАРЫНЫҢ ЖИНАҒЫ
30.09.2022
10-11 СЫНЫПТАРДА «РОБОТОТЕХНИКА» КУРСЫН ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
30.09.2022
«Орта білім беру ұйымдарының менеджерлерін ротациялау тетіктерін іске асыру» Әдістемелік ұсынымдар
30.09.2022
5-9 СЫНЫПТАРДА «РОБОТОТЕХНИКА» КУРСЫН ОҚЫТУ БОЙЫНША ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
30.09.2022
«ҚАЗАҚ ТІЛІ», «ҚАЗАҚ ӘДЕБИЕТІ» ОҚУ ПӘНДЕРІ БОЙЫНША ОҚЫТУ ПРОЦЕСІНДЕ ЦИФРЛЫҚ КОНТЕНТТІ ПАЙДАЛАНУ ЖӨНІНДЕГІ ӘДІСТЕМЕЛІК ҰСЫНЫМДАР
31.08.2022