qaz
Оқу-әдістемелік ұсынымдар
БІЛІМ АЛУШЫЛАРДЫ ТӘРБИЕЛЕУДЕ ҚҰНДЫЛЫҚҚА БАҒЫТТАЛҒАН ТӘСІЛДІ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУ БАҒДАРЛАМАСЫ ( 2 бөлім)
07.12.2021
Орта білім беру ұйымдарында білім алушыларды психологиялықпедагогикалық қолдауды мониторингілеу қорытындылары бойынша әдістемелік ұсынымдар
06.12.2021
«Инклюзивті білім беру ортасында білім алушыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды әдістемелік қамтамасыз ету» орта білім беру ұйымдарының басшылары мен басшысының орынбасарларына, әдіскерлерге, педагогтерге арналган біліктілікті арттыру курстарының бағдарламасы
«Инклюзивті білім беру ортасында білім алушыларды психологиялық-педагогикалық қолдауды әдістемелік қамтамасыз ету» орта білім беру ұйымдарының басшылары мен басшысының орынбасарларына, әдіскерлерге, педагогтерге арналган біліктілікті арттыру курстарының бағдарламасы
02.11.2021
«Цифрлық трансформация жағдайында әдіскерлердің кәсіби құзыреттілігін дамыту» әдістемелік орталық (кабинет) әдіскерлеріне арналған біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламасы
«Цифрлық трансформация жағдайында әдіскерлердің кәсіби құзыреттілігін дамыту» әдістемелік орталық (кабинет) әдіскерлеріне арналған біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламасы
02.11.2021
«Білім берудегі менеджмент заманауи жағдайда оқу үдерісін тиімді жоспарлау мен басқарудың негізі» орта білім беру ұйымдарының басшылары мен басшысының орынбасарларына арналған біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламасы
«Білім берудегі менеджмент заманауи жағдайда оқу үдерісін тиімді жоспарлау мен басқарудың негізі» орта білім беру ұйымдарының басшылары мен басшысының орынбасарларына арналған біліктілікті арттыру курстарының білім беру бағдарламасы
02.11.2021
ШЖМ жағдайында қосымша білім беруді ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар
ШЖМ жағдайында қосымша білім беруді ұйымдастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар
27.04.2021
ШЖМ 10-11-сынып пәндері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау үшін сараланған тапсырмаларды құрастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар
ШЖМ 10-11-сынып пәндері бойынша білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау үшін сараланған тапсырмаларды құрастыру бойынша әдістемелік ұсынымдар
27.04.2021
Формальды емес білім берудің балама түрлерін белсенді енгізу, өздігінен оқудың нәтижелерін мойындау/қабылдау, кәсіби дағдыларды сертификаттау, азаматтардың сауаттылық деңгейін, олардың сандық құзыреттілігін жоғарылатуға бағытталған өмір бойы білім алу
Формальды емес білім берудің балама түрлерін белсенді енгізу, өздігінен оқудың нәтижелерін мойындау/қабылдау, кәсіби дағдыларды сертификаттау, азаматтардың сауаттылық деңгейін, олардың сандық құзыреттілігін жоғарылатуға бағытталған өмір бойы білім алу Тұжырымдамасы
27.04.2021