qaz
Оқу-әдістемелік ұсынымдар
ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙДА (ЗАМАНАУИ) СЫНЫП САҒАТТАРЫН ҰЙЫМДАСТЫРУ
31.10.2022
Мектеп оқушыларын патриоттық тәрбиеге баулу әдістемелік ұсынымдар
31.10.2022
Орта білім беру жүйесіндегі мектеп климатын бағалау индикаторларын әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдамалары
31.10.2022
31.10.2022
Білім алушылардың оқу мотивациясын арттыру бойынша әдістемелік ұсынымдар
31.10.2022
ОРТА БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНДА «ҚАЗАҚСТАН ТАРИХЫ» ЖӘНЕ «ДҮНИЕЖҮЗІ ТАРИХЫ» ПӘНДЕРІН ОҚЫТУДЫҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
31.10.2022
«Орта білім беру ұйымдарын дамытудағы стратегиялық менеджмент»
31.10.2022
Балалар үйі және девиантты мінез-құлықты балалар мен жасөспірімдер интернатының түлектеріне интернаттан кейінгі әлеуметтік бейімделу мен психологиялық қолдау
30.09.2022