qaz
Ғылыми конференциялардың жинақтары
«Нәтижеге бағытталған сабақ: жоспарлау мен саралау тәсілдерін қолдану» тақырыбындағы республикалық ғылыми-практикалық конференцияның материалдар жинағы
03.05.2022
«ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ТӘЖІРИБЕ» халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының материалдар жинағы
04.12.2019