qaz
Педагогикалық квалиметрия орталығы
Жұмажанова Сания Қамариденқызы
Директор, магистр

«Педагогикалық квалиметрия және халықаралық зерттеулер» орталығының мақсаты:

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің сапасын педагогикалық квалиметрия арқылы айқындау. 

«Педагогикалық квалиметрия және халықаралық зерттеулер» орталығының қызметі:

1) жеке тұлғаны зерттеу және дамыту;

2) білім сапасын өлшеу; 

3) білім берудегі өлшеудің тәсілдері, өлшеу құралдары мен әдістерін зерделеу;

4) білім сапасын арттыруға ықпал ету;

5) өлшеу-бағалау құралдарын пайдалана отырып, білім алушылардың мінез-құлық ерекшеліктерін қалыптастыру;

6) білім бағдарламаларының және білім беру қызметінің сапасын мониторингтеу арқылы оқушының тұлға ретінде қалыптасуын қадағалау.