qaz
«Адами капиталды дамыту және кәсіби бағдарлау» зертханасы

«Адами капиталды дамыту мен кәсіби бағдарлау» зертханасының мақсаты: Қазақстан Республикасындағы білім берудің барлық деңгейлерінде адами капитал мен кәсіби бағдарлауды дамыту үшін ғылыми-методологиялық және әдістемелік қамтамасыз ету аясында зерттеулер жүргізу.

«Адами капиталды дамыту мен кәсіби бағдарлау» зертханасының қызметі:

1) білім беру саласы мен адами капитал және кәсіби бағдарлауды дамытудың мәселелеріне байланысты кешенді пәнаралық, теориялық және эмпирикалық зерттеулер жүргізу, білім беру саласындағы үздік әлемдік және отандық тәжірибелерді талдау;

2) үздіксіз кәсіби педагогикалық білімнің қазіргі жағдайы туралы зерттеу жүргізу;

3) зертхана қызметінің бағыты бойынша колледждер мен жоғары оқу орындарындағы контингент сапасын институционалды зерттеу;

4) педагогикалық кадрлардың кәсіби және тұлғалық өсуіне арналған құзыреттіліктер мен дағдыларды диагностикалаудың бірыңғай ақпараттық жүйесінің әдістемесін әзірлеу;

5) жоғары оқу орындарының профессорлық-оқытушылар құрамы мен педагогикалық колледждердегі инженерлік-педагог қызметкерлері біліктілігін арттыру курстарының тиімділігін талдау;

6) зерттеу нәтижелері негізінде білім берудің барлық деңгейлеріне әдістемелік материалдар әзірлеу және енгізу;

7) шетелдік және халықаралық ұйымдармен ғылыми ынтымақтастықты нығайту, адами капитал мен кәсіби бағдарлауды дамыту бойынша тәжірибе алмасу.