qaz
Нормативные правовые акты
Негізгі орта білім беру деңгейінің 5-9 сыныптарына арналған «Жаһандық құзыреттіліктер» курсының үлгілік оқу бағдарламасы
30.08.2022
Жалпы орта білім беру деңгейінің 11- сыныптарына арналған «Жаһандық құзыреттіліктер» курсының үлгілік оқу бағдарламасы
30.08.2022
Жалпы орта білім беру деңгейінің 10- сыныптарына арналған «Жаһандық құзыреттіліктер» курсының үлгілік оқу бағдарламасы
30.08.2022