qaz
Ахметжанова А.А.
ғылыми кеңестің мүшесі, вице-президент