qaz
Махмадинов Д.М.
ғылыми кеңестің мүшесі, әкімшілік-басқару департаментінің директоры