qaz
«Renewing Middle School Facilities» кітабы талқыланды

Алтынсарин академиясының ғалымдары Springer баспасының эргономикалық білім беру ортасын жобалаудың заманауи тәсілдері ұсынылған «Renewing Middle School Facilities» кітабын талқыланды.

Қазіргі уақытта жайлы білім беру ортасын құру білім алушылардың әл-ауқатын алдын ала анықтайтын факторлардың бірі ретінде қарастырылады. Мұндай тұжырымдар көптеген ғылыми зерттеулерде көрсетіліп, әлемнің алдыңғы қатарлы елдерінде белсенді түрде дамуда. Сонымен қатар, білім беру ортасының дизайны оқушылардың әл-ауқатына және олардың академиялық үлгеріміне оң әсер ететін мектеп қандай болуы керек екендігі туралы әртүрлі көзқарастар бар.

Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 2021-2023 жылдарға арналған «Білім және ғылым жүйесін дамытудың ғылыми негіздері» бағдарламалық-нысаналы қаржыландыру шеңберінде білім беру кеңістігінің тиімділігіне зерттеулер жүргізуде. Зерттеу нәтижелері бойынша эргономикалық білім беру кеңістігі бар орта мектептің моделі әзірленеді.