qaz
Үздіксіз кәсіби білім беру институты
«Үздіксіз кәсіби білім беру» институты
«Үздіксіз кәсіби педагогикалық білім беру мәселелерін зерттеу» зертханасы
«Кәсіби білім беру мазмұнын трансформациялау» зертханасы
«Адами капиталды дамыту және кәсіби бағдарлау» зертханасы
«Білім беруді цифрландыру» зертханасы