qaz
Каратабанов Р.А.
ғылыми кеңестің мүшесі, ғылым жөніндегі вице-президент