qaz
Танирбергенова А.Ш.
ғылыми кеңестің мүшесі, психология, тұлғаны тәрбиелеу және дамыту орталығының директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты