qaz
Мухамедханова А.К.
ғылыми кеңестің мүшесі, үздіксіз кәсіптік білім беру институтының бас ғылыми қызметкері, тарих ғылымдарының кандидаты