qaz
Булатбаева К.Н.
ғылыми кеңестің мүшесі, бас ғылыми қызметкер, педагогика ғылымдарының докторы, профессор