qaz
Ғылыми-әдістемелік кеңес
Жұмағұлова Зәуре Әбдікенқызы
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА Орта білім мазмұны институты, «Дидактика» зертханасының жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты
Игенбаева Бижан Құрманғалиқызы
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА Орта білім мазмұны институты, «Мектепалды даярлық және бастауыш білім беру» зертханасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, доцент
Қараев Жаумбай Амантұрлыұлы
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА Орта білім мазмұны институты, «Дидактика» зертханасының бас ғылыми қызметкері, физика-математика ғылымдарының кандидаты, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық педагогикалық білім беру ғылымдары академиясының академигі, Ғалымдар кеңесі төрағасының орынбасары
Кенжебаева Гүлдариға Мерекебайқызы
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА Орта білім мазмұны институты, «Қазақ тілі», «Қазақ әдебиеті» және «Қазақстан тарихы» пәндері зертханасының аға ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты
Мазбаев Орденбек Блісбекұлы
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА Орта білім мазмұны институты «Жаратылыстану-математика бағыты пәндері мен STEM-технологиясы» зертханасының меңгерушісі, география ғылымдарының докторы, профессор, Халықаралық ақпараттандыру академиясының академигі
Мұқашева Манаргүл Өмірзаққызы
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА Үздіксіз кәсіби білім беру институты, «Білім беруді цифрландыру» зертханасының жетекші ғылыми қызметкері, педагогика ғылымдарының кандидаты, информатика саласы бойынша ассоциаланған профессор
Мұқұшева Алмагүл Наурызбайқызы
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА Орта білім мазмұны институты, «Ауыл мектептерін және шағын жинақты мектептерді дамыту» зертханасының меңгерушісі, филология ғылымдарының кандидаты
Ноғайбаева Гүлбаршын Әскенқызы
Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА «Инклюзивті білім беру» орталығының бас сарапшысы, докторант